تبلیغات
12th savior (emam mahdi) - گالیله اشتباه کرد / كان غالیلیو خطأ / Galileo was wrong

گالیله اشتباه کرد / كان غالیلیو خطأ / Galileo was wrong

Scientists such as Galileo, Kepler and Copernicus had believed in the stillness of the sun. Galileo said the Earth around the Sun is immobile and it rotates, the second part of his statement is correct, but the sun is settled contrary to the teachings of the gospel
And years later it was discovered that the sun also has multiple movements. This shows that one in every degree of knowledge in order not to speak the word of God
دانشمندانی مانند گالیله ، کپلر و کوپرنیک معتقد به سکون (بی حرکت بودن ) خورشید بودند ، گالیله می گفت : خورشید بی حرکت است و زمین به دور آن می چرخد . قسمت دوم حرف او صحیح است اما اینکه خورشید ساکن است بر خلاف آموزه های انجیل بود . و سالها بعد کشف شد که خورشید نیز دارای حرکت های متعدد ( حرکت انتقالی ، حرکت وضعی و حرکات درونی ) است . این نشان می دهد که آدمی در هر درجه از علم و دانش در مرتبه ای نیست که بتواند روی حرف خدا ، حرف بزند .عقل و علم انسان شاید دچار اشتباه شود اما خدای حکیم و علیم هرگز اشتباه نمی کند .

وكان العلماء مثل غالیلیو وكیبلر وكوبرنیكوس یعتقد فی سكون الشمس. وقال غالیلیو الأرض حول الشمس هی متحركة وتدور، والجزء الثانی من بیانه هو الصحیح، ولكن تتم تسویة الشمس مخالفا لتعالیم الإنجیل
وبعد سنوات اكتشف أن الشمس لها أیضا حركات متعددة. وهذا یدل على أن واحدا من كل درجة من المعرفة لكی لا یتكلم كلمة الله
Read more
[ جمعه 14 خرداد 1395 ] [ 10:44 ق.ظ ] [ morteza aliabadi ]