تبلیغات
12th savior (emam mahdi) - کشف یک اشتباه در قران / اكتشاف خطأ فی القرآن الكریم /Discover wrong in the Koran that is not wrong

کشف یک اشتباه در قران / اكتشاف خطأ فی القرآن الكریم /Discover wrong in the Koran that is not wrong

A number of scholars gathered to study the text, error and mistake in it Byabndv to reject the Qur'an?
So many text and Quranic words carefully so that They reached this verse is about Solomon. When an ant finds Solomon's army to the other ants said: Solomon army crush you not to take shelter. (Layhtmnkm).
While the word in Arabic used only in the case of glass shattering, but it's about your ants have used .....
So this is a bug that can be made to the text ....
After that, an Australian scientist in scientific research discovered that constitutes more than 75% of the outer membrane body Glass ants !!!!And the discovery of the Quran's miracle immediately announced his Muslim faith and Islam.


کشف یک اشتباه در قران!!!!

تعدادی از دانشمندان جمع شدندتا با تحقیق در متن قران،خطا و اشتباهی در ان بیابندو به این ترتیب قران را رد کنند!!!

لذا بسیاری در متن و کلمات قران دقت کردندتا اینکه به این ایه رسیدندکه در مورد حضرت سلیمان است که وقتی مورچه ای لشکر حضرت سلیمان را میبیند به سایر مورچه ها می گوید: پناه بگیرید تا لشکر سلیمان شما را خرد نکنند.(لایحطمنکم).

در حالی که : این کلمه در زبان عربی فقط در مورد خرد شدن شیشه بکار میرود اما مورچه ها ان را در مورد خود بکار برده اند.....

پس این اشکالی است که می توان به متن قران گرفت....

بعد از ان یک دانشمند استرالیایی در تحقیقات علمی خود کشف کرد که: بیش از 75 درصد از غشای خارجی بدن مورچه ها را شیشه تشکیل می دهد!!!!

و با کشف این معجزه قران بلافاصله به اسلام ایمان اورد و مسلمان شدنش را اعلام نمود.اكتشاف خطأ فی القرآن !!!!

تجمهر عدد من العلماء لدراسة النص، خطأ والخطأ فی ذلك إیجاد ویرفضون القرآن؟


فی حین أن كلمة باللغة العربیة تستخدم إلا فی حالة تحطیم الزجاج، ولكن حان النمل الخاص بك قد استخدمت .....


(لایحطمنکم)

لذلك هذا هو الخلل الذی یمكن إدخالها على النص ....

بعد ذلك، وهو عالم استرالی فی مجال البحث العلمی اكتشف أن أكثر من 75٪ من الجسم الغشاء الخارجی تتكون النمل !!!!

واكتشاف معجزة القرآن وأعلن على الفور دینه الإسلامی والإسلام.
Read more
[ پنجشنبه 13 خرداد 1395 ] [ 09:33 ب.ظ ] [ morteza aliabadi ]